Η εκπαίδευση προορίζεται για άτομα με νοητική αναπηρία που μπορούν να συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες με ή χωρίς βοήθεια από τον κύκλο τους. 

Η εκπαίδευση ενισχύεται από τη συνδρομή των εκπαιδευτών και των επιβλεπόντων.