Σε αυτό το μάθημα γίνεται εισαγωγή στην εκπαίδευση.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τι σημαίνει ψυχαγωγικές δραστηριότητες και τι μπορεί να θεωρηθεί ψυχαγωγική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια, καλούνται να σκεφτούν τι τους ταιριάζει και τι όχι, έτσι ώστε να πάρουν μια ιδέα  για αυτό που θα ακολουθήσει. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτό το θέμα θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ενώ οι  συμμετεύοντες θα παίξουν το παιχνίδι μνήμης.


Δημιουργήστε το προσωπικό πλάνο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στο να επιλέγουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τι θα πρέπει να λάβουν υπόψη αν θέλουν να συμμετάσχουν σε μια δραστηριότητα;


Σε αυτό το μάθημα, το προσωπικό πλάνο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων μετατρέπεται σε δράση. 

Το όνειρο γίνεται πράξη.


Σε αυτό το μάθημα θα εξασκηθούμε στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Με τη βοήθεια των καρτών του παιχνιδιού ρόλων, οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στην εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων όπως: πρόσκληση κάποιου/κάποιας, τηλεφωνική συνομιλία, ψώνια στην αγορά, πληρωμή κ.λπ

Σε αυτό το μάθημα θα παρουσιάσετε το πλάνο δράσης, για παράδειγμα, φτιάχνετε μία αφίσα, ένα ραπ τραγούδι ή μία παρουσίαση σε powerpoint για να δείξετε στους άλλους τι πρόκειται να κάνετε και πώς θα το κάνετε.

Γνωρίστε τη σειρά των ενεργειών για κάθε ψυχαγωγική δραστηριότητα.